Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
solid, solid state
συμπαγής, συμπαγούς κατάστασης
 
 

Στην ηλεκτρονική, συμπαγής κατάσταση αναφέρεται σε εξαρτήματα και αρθρώματα που δεν είχαν συμπαγγή μορφή και την απέκτησαν. Το «δεν είχαν συμπαγή μορφή» σημαίνει ότι είχαν κινούμενα μέρη. Για παράδειγμα ένας συνηθισμένος σκλ.δ. με περιστρεφόμενα πινάκια δεν είναι συμπαγούς κατάστασης. Βγήκαν όμως στην αγορά σκληροί δίσκοι (που δεν είναι δίσκοι) και είναι συμπαγούς κατάστασης.
 

Δηλαδή γράφουν και διαβάζονται με πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς τίποτε να κινείτε. Τα παλιά ραδιόφωνα με το περιστρεφόμενο κουμπί χάθηκαν. Πατούμε μόνο κουμπιά. Τα ηλεκτρονικά συμπαγούς κατάστασης (solid state electronics) είναι το άμεσο μέλλον. Κτύπησαν την πόρτα και ήδη μπήκαν στο καθιστικό.


Μπορούμε να τα πούμε και συμπαγούς μορφής. Είναι έτσι πιο όμορφα.

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία