Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SP, stack page
Στοίβα Οδηγητή
 
 

Μια παλιά ιστορία. Περίπου 4ΧΟ (χιλιοκτάδες) μνήμης έπρεπε να κατακρατηθούν στα Windows 95 και 98 για ομαλή λειτουργία νέων συσκευών ή προγραμμάτων. Με συχνό μήνυμα για αύξηση της μνήμης σε 8ΧΟ ή 12ΧΟ. Τώρα όλα αυτοελέγχονται με κατανομή πόρων βάση αναγκών.

 

  βλ. οδηγητής

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία