Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




bi-directional
δικατευθυντήριος, αμφίδρομος
 
 

Οτιδήποτε στέλλει και παίρνει ταυτόχρονα. Καλώδιο, συσκευή, δορυφορική ζεύξη, υπολογιστής. Ο όρος είναι συνώνυμος με το αμφίδρομος. Μόνο οι άνθρωποι δεν είναι δικατευθυντήριοι. Δεν μπορούν ν’ ακούν και να μιλούν. Όποιοι το κάνουν κάτι χάνουν. Δικατευθυντήριες είναι και πολλές καταστάσεις αναζήτησης ή συμπίεσης δδμνων. Γι αυτά αλλού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία