Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stateful
ενακόλουθο
 
 

Ενακόλουθα προγράμματα είναι αυτά που διατηρούν βασικά ή και όλα τα στοιχεία μιας προηγούμενης χρήσης. Για παράδειγμα, επιλογές, μορφότυπα, ρυθμίσεις ακόμα μέρες και ώρες. Συνήθως συγκρατούνται και παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις και δράσεις της προηγούμενης χρήσης ή οι πιο συχνές. Οι εφαρμογές είναι συνήθως ενακόλουθες, το διαδίκτυο όμως είναι εκ γενετής ανακόλουθο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία