Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
STR, Suspend-to-RAM
ΕξΜΤΠ, εξμιταυπί, Εξάρτηση από ΜΤΠ
 
 

ΕξΜΤΠ είναι μια αυτόματη λειτουργία που υπεισέρχεται όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε στάση χαμηλής ισχύος. Επειδή τα περισσότερα αρθρώματα του υπολογιστή θα αδρανήσουν, σ’ αυτή τη στάση, τότε καταχωρούνται όλοι οι ανοικτοί φάκελοι και οι εφαρμογές στην κύρια μνήμη του υπολογιστή. Σε μια στάση χαμηλής ισχύος ο υπολογιστής καταναλώνει μόνο όσο ρεύμα χρειάζεται για διατήρηση των στοιχείων στην ΜΤΠ. Με αφύπνιση, προγραμματισμένα ή συμβαντικά, ο υπολογιστής επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση πλήρους ισχύος.

Η ΕξΜΤΠ αντιστοιχεί με την διαχείμαση, μόνο που στη διαχείμαση όλα όσα είναι ανοικτά καταγράφονται στον σκλ.δ. και ο υπολογιστής κλείνει και σφαλώνει για καλά. Στην επανεκκίνηση φορτώνει όλα τα στοιχεία ως να μη συνέβη τίποτε. Η ΕξΜΤΠ είναι ουσιαστικά μια κατάσταση νάρκης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία