Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bioinformatics, biocomputing
βιοπληροφορική, βιοϋπολογιστική
 
 

Η βιοπληροφορική (βιοϋπολογιστική) είναι η εφαρμογή της υπολογιστικής στην συλλογή και διαχείριση βιολογικών πληροφοριών. Η έννοια της βιοπληροφορικής είναι ευρεία και αφορά την μελέτη, συλλογή στοιχείων και μετρήσεων που αφορούν πρωτίστως μεν τον άνθρωπο αλλά και οποιοδήποτε άλλο ζωϊκό οργανισμό με χρήση υπολογιστών. Η χρήση υπολογιστών είναι αναγκαία λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών που χρειάζονται επεξεργασία. Για παράδειγμα το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από 3 δις ζεύγη βάσεων. Οποιαδήποτε εργασία πάνω σε κληρονομικότητα και κληρονομικές ασθένειες για παράδειγμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την χρήση υπολογιστών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία