Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ισοροή, ισοζυγισμός ροής, ροή
streaming
 
 

Pοή ίση με δυνατότητα επεξεργασίας. Με την γενίκευση του Δδκτύου και την συνένωση κομβοταξίων διαφόρων ταχυτήτων δημιουργήθηκε η ανάγκη για αποστολή δεδομένων σε ποσότητα ίση με την ικανότητα τού λήπτη να τα επεξεργαστεί (συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας του για ροοθήκευση).

Αυτό γίνεται κατορθωτό με ειδικές τεχνικές ισοροής. Με την ισοροή ο λήπτης μπορεί να αρχίσει την επεξεργασία ή την εμφάνιση των στοιχείων προτού συμπληρωθεί η λήψη τους. Με τη ροοθήκευση κρατούνται σε προσωρινή μνήμη, σε σειρά λήψης, δδμνα που πάλι με τη σωστή σειρά (πμπε) στέλλονται στην οθόνη. Μιλούμε σχεδόν πάντα για ήχο και βίντεο.


Η ζωντανή ροή (live streaming) είναι το ίδιο αλλά ζωντανό δηλ.την ώρα που κάτι εξελίσσεται, αυτοστιγμή.

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία