Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υποφάκελος, υπφκλος
subfile
 
 

Ιεραρχικά είναι πιο κάτω από τον φάκελο και πιο πάνω από το έγγραφο. Έχουμε Αρχεία, Φακέλους, Υποφακέλους, Έγγραφα, Υποέγγαφα. Για να καταλαβαίνουμε και να εξηγούμαστε εμείς. Για τον υπολογιστή δεν είναι τίποτε. Ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο από διευθύνσεις για να βρίσκει που είναι τι. βλ. Κατάλογος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία