Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
biometrics
βιομετρία, βιομετρικά στοιχεία, βιοδείκτες
 
 

Η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων τα οποία αφορούν μετρήσιμα βιολογικά στοιχεία. Συνήθως τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την ταυτοποίηση ατόμων και οι εφαρμογές αφορούν θέματα ασφάλειας. Ως τέτοια στοιχεία είναι το πρόσωπο, τα δακτυλοτυπώματα, η ίριδα, η φωνή κ.α.
 

Βέβαια στην ελληνική γλώσσα ο όρος μπορεί να είναι γενικότερος και να αφορά και άλλα στοιχεία σχετικά με βιολογικές και ιατρικές μετρήσεις πέραν αυτών που αφορούν ΤΠ και ασφάλεια. Ο όρος είναι ενδεικτικός της διαφοράς που μπορεί να υπάρχει στο εννοιολογικό περιεχόμενο ενός όρου όταν είναι μεν ελληνικός αλλά προήλθε και διαμορφώθηκε σε ξένα ιδρύματα. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει σοβαρή αντίθεση.
 

Είδαμε τη λέξη «βιοδείκτες» που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της βιομετρίας, δηλ. βιομετρικά στοιχεία. Το μελετούμε. Απόψεις;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία