Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
subscript
υποδείκτης
(υπεκθέτης;)
 
 

Σε κείμενα και στα μαθηματικά ο υποδείκτης είναι ο χαρακτήρας, συνήθως αριθμός, που παρουσιάζεται κάτω από τη βασική γραμμή του κειμένου. Χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις . Στη χημεία για απόδοση αρ. ηλεκτρόνιων, στα μαθηματικά για απόδοση σειράς αρ. κ.α. π.χ. CO2 ή Ν1-5. Μπορεί να είναι και γράμμα, Mw.  Έχουμε βέβαια και τον εκθέτη (superscript ή exponent) που πάει πάνω.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία