Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπεραγωγός, υπεραγωγιμότητα
superconductor, souperconductivity
 
 

Οι υπεραγωγοί είναι υλικά που παρουσιάζουν ελάχιστη ή καθόλου αντίσταση στη ροή του ηλεκτρισμού. Τα υλικά αυτά αναπτύσσουν υπεραγωγιμότητα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στο απόλυτο 0 δηλ. -273 Κελσίου. Διάφορα υλικά έχουν διαφορετική υπεραγωγιμότητα στην ίδια θερμοκρασία.
 

Υπεραγωγοί χρησιμοποιούνται πολύ περιορισμένα σε μαγνητικούς τομογράφους και σε Επιταχυντές Σωματιδίων κι αυτό γιατί η χρήση τους σε κανονικές ηλεκτρονικές συσκευές προσκρούει στο κόστος της ψύξης. Αν ποτέ υπάρξουν υπεραγωγοί που θα λειτουργήσουν κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας τότε θα γίνει μια ακόμα μεγάλη επανάσταση στην ηλεκτρονική και μάλιστα στην υπολογιστική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία