Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
superset, subset
υπερδέσμη, υπερσύνολο, υποδέσμη, υποσύνολο
 
 

Μια υπερδέσμη (υπερσύνολο) είναι ένα σύνολο εντολών ή παραμέτρων που ξεπερνούν τα όρια δυνατότητας είτε του λογισμικού είτε του υλισμικού. Είναι δυνατό ένα σύστημα να ανεχτεί υπέρβαση των προδιαγραφών του. Αν αυτές όμως υπερβαίνουν ορισμένα όρια τότε απλώς το σύστημα δεν λειτουργεί. Ρυθμίσεις αποδοχής υπερδέσμης πιθανό να φέρουν δυσλειτουργία σε κανονικές ρυθμίσεις.

Μια υποδέσμη (υποσύνολο) εντολών και παραμέτρων είναι ελλιπής σε ορισμένα στοιχεία που απαιτούνται από τις δεδομένες προδιαγραφές του συστήματος. Και πάλι το σύστημα μπορεί να ανεχτεί ως ένα βαθμό τις υποδέσμες. Αν πάλι ρυθμιστεί να τις ανέχεται πιθανό να μην λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία