Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΕιΔ, πιδ, Προσωρινό ΕΙκονικό Κύκλωμα
SVC, Switched Virtual Circuit
 
 

Πρόκειται για τηλεφωνικό δίκτυο που δημιουργείται επισκοπώ για όσο χρειάζεται να σταλούν και να ληφθούν δδμνα μεταξύ δυο υπολογιστών. Υπάρχουν και ΜΕιΔ, Μόνιμα Εικονικά Δίκτυα.
 

(Το είπαμε κι αλλού. Τα ακρωνύμια στην ελληνική είναι απλές δικές μας προτάσεις σε περίπτωση που κάποιος θάθελε να τα χρησιμοποιήσει. Την πρώτη χρήση τους σε ένα κείμενο πρέπει πάντα να την συνοδεύει και πλήρης ανάπτυξη, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται).


ΜΕιΚ, Μόνιμο ΕΙκονικό Δίκυο      PVC, Permanent Virtual Circuit

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία