Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διακόπτης, μεταγωγέας, μεταγωγή
switch, switcing
 
 

Πολλές λέξεις που σημαίνουν απλώς την αλλαγή της κατεύθυνσης της ροής ή τη διακοπή της. Στην περίπτωση οποιασδήοτε ροής ο διακόπτης είναι ανοικτός (ΑΝ) για άνοιγκτή ροή και κλειστός (ΚΛ) για τη διακοπή της. Η πιο απλή εφαρμογή είναι αυτή του διακόπτη ρεύματος.

Ακόμα και ένας διαντιστάτης λειτουργεί σαν διακόπτης Υπάρχει όμως και η έννοια της μεταγωγής δηλαδή της αλλαγής της ροής απ’ εδώ που ρέει τώρα προς τα κει που την θέλουμε. Είναι διακόπτης ή μεταγωγέας (με επικάλυψη στη χρήση).


Εδώ μπαίνουν μερικοί έξυπνοι και λεν: Όταν το κύκλωμα είναι κλειστό (ΚΛ) τότε είναι που ρέει και λειτουργεί το σύστημα. Όταν το κύκλωμα είναι ανοικτό τότε δεν ρέει ρεύμα και δεν λειτουργεί το σύστημα. Άρα το ΑΝ και ΚΛ πρέπει ν' αντιστραφούν.
Αα..εεε..χμμ. Ας εφαρμόσουμε εδώ λίγη εκ του πλαγίου σκέψη. Όταν το κύκλωμα είναι ΑΝ εννοούμε ότι είναι ανοικτή η ροή του ρεύματος και λειτουργεί το σύστημα. Όταν λέμε ότι το κύκλωμα είναι ΚΛ εννοούμε ότι είναι κλειστή η ροή ρεύματος.
 

-Πώς την είπατε αυτή; Εκ του πλαγίου σκέψη;


   μεταπομπή, μεταπέμπω      handoff

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία