Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Τ1, Τ3
φορέας ταυ ένα, φορέας ταυ τρία
T1, T3
carrier line
 
 

Η γραμμή, φορέας Τ1 (ταυ ένα) είναι η απλή μισθωμένη τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να στηρίξει 24 κανάλια με δυναμικότητα μεταφοράς 64Χδαδ (Χιλιοδυφία ανά δεύτερο) το κάθε ένα. Συνολική δυναμικότητα 1.5 Μδαδ για δδμνα ή φωνή. Είναι η γραμμή που συνδέει ΣΜΕ (Σημείο Με Σημείο) ή τον χρήστη με τους παροχείς διαδικτύου και συχνά τους παροχείς με το διαδίκτυο δηλ. τους παροχείς μεταξύ τους. Η μίσθωση γίνεται ανά κανάλι, δεν είναι αναγκαίο να μισθωθούν και τα 24 κανάλια μιας γραμμής από ένα χρήστη.
 

Η γραμμή Τ3 (ταυ τρία) είναι η γραμμή που ενώνει, τις περισσότερες φορές, τους παροχείς με το διαδίκτυο. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του διαδικτύου. Το διαδίκτυο λειτουργεί με φορείς Τ3. Η ταχύτητα φτάνει τα 43 Μδαδ. Συνολικά η κάθε γραμμή διαθέτει 672 κανάλια και το κάθε κανάλι στηρίζει 64 Χδαδ. Τώρα όλα αυτά έχουν αναμιχθεί με οπτικά δίκτυα, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα κ.α. Αρχίσαμε να μην καταλαβαίνουμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία