Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




technical specifications
τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία
 
 

Είναι τα στοιχεία που αφορούν τις τεχνικές δυνατότητες ενός και κάθε στοιχείου ενός συστήματος, υλισμικού και λογισμικού. Γενικά αφορούν το τι μπορεί να κάνει, πόσο ρεύμα καταναλώνει, κάτω από ποιές συνθήκες εργάζεται κανονικά κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία