Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
telecopy, telecopying
τηλεαντιγράφω, τηλεαντίγραφο
 
 

Μια άλλη λέξη για το γνωστό μας φαξ. Πολύ περιεκτική λέξη και αν πρόσεχαν οι φύλακες, πάντα απόντες, θα μας απάλλασσαν από το «φαξάρω». Τηλεαντίγραφο, Τηλεαντιγράφω, στέλλω τηλεαντίγραφο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία