Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
teleintervention
τηλεπέμβαση, τηλεϊατρική, τηλεστήριξη
 
 

Στην αγγλική ο όρος tele-intervantion πήρε την εξειδικευμένη έννοια της τηλεπέμβασης σε ιατρικά και κυρίως ψυχολογικά στηρικτικά προγράμματα που βασίζονται στην τηλεπικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε διαδικτυακή κατ' άτομο ή ομάδα.
Στην ελληνική ας αφήσουμε τον όρο τηλεπέμβαση στο γενικό του επίπεδο για οποιαδήποτε από μακριά επέμβαση έστω για έκφραση απόψεων. Για οτιδήποτε άλλο «από μακριά» ας χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αντίστοιχο «τηλε-». Τηλεϊατρική, τηλεστήριξη, ψυχολογική τηλεστήριξη κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία