Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τηλεϊατρική, τηλενοσηλεία, τηλεβοήθεια
Τηλεϊατρική είναι προσφορά ιατρικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Οι δυνατότητες τηλεϊατρική έχουν επαυξηθεί σε μεγάλο βαθμό καθότι τώρα ιατρός και ασθενή μπορούν να βλέπουν ο ένα ς τον άλλο και πολλά ιατρικά τεστ που αφορούν τον ασθενή μπορούν να γίνουν αυτοστιγμεί με ειδικά προγράμματα. Τηλενοσηλεία είναι η προσφορά νοσηλευτικών υπηρεσιών όπως αφύπνιση/ ειδοποίηση για λήψη φαρμάκων, γενική επερώτηση κατάστασης υγείας καθώς και λήψη στοιχείων με ιατρικά τεστ. Τηλεβοήθεια είναι η οπο
telemedicine, telenursing
 
 

Τηλεϊατρική είναι προσφορά ιατρικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Οι δυνατότητες τηλεϊατρική έχουν επαυξηθεί σε μεγάλο βαθμό καθότι τώρα ιατρός και ασθενή μπορούν να βλέπουν ο ένα ς τον άλλο και πολλά ιατρικά τεστ  που αφορούν τον ασθενή μπορούν να γίνουν  αυτοστιγμεί με ειδικά προγράμματα.

Τηλενοσηλεία είναι η προσφορά νοσηλευτικών υπηρεσιών όπως αφύπνιση/ ειδοποίηση για λήψη φαρμάκων, γενική επερώτηση κατάστασης υγείας καθώς και λήψη στοιχείων με ιατρικά τεστ.

Τηλεβοήθεια είναι η οποιαδήποτε προσφορά βοήθειας σε οποιοδήποτε θέμα , συνήθως πληροφοριών από εξειδικευμένους οργανισμούς.

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία