Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
toggle
αμφενεργό, εναλλάκτης
 
 

Αναφέρεται σε κουμπί, μοχλό, κύκλωμα, πλήκτρο.
Αν το κουμπί είναι ΑΝ (ανοικτό, | ) τότε λειτουργεί κάτι, το φως ανάβει, ο υπολογιστής δουλεύει. Αν το κουμπί είναι ΚΛ (κλειστό, Ο) το φως είναι σβηστό, και ο υπολογιστής εκτός.

 

Αυτό είναι το πιο απλό είδος αμφενεργού κουμπιού. Υπάρχουν πολλά άλλα αμφενεργά κουμπιά που σε μια στάση κάνουν κάτι και αν ξαναπιεστούν, στην ίδια στάση, κάνουν το αντίθετο ή κάτι άλλο. Τα κουμπιά αυτά μπορεί να είναι υλισμικά ή λογισμικά.
 

Για παράδειγμα το πλήκτρο ΜόνοΚεφ αν το πατήσεις σου φέρνει Μόνο Κεφαλαία. Αν το ξαναπατήσεις φέρνει πεζά. Αυτό είναι αμφενεργό πλήκτρο. Τα πλήκτρα των γραμμάτων κάνουν μόνο μια δουλειά. Δεν είναι ανφενεργά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία