Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σκυτάλη, πέρασμα σκυτάλης
token, token passing
 
 

Πρώτα μια διαφοροποίηση. Η λέξη «token» από μόνη της σημαίνει, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, ένα απλό «στοιχείο» προγραμματισμού. Δηλ. ένα τελεστή, ένα σημείο στίξης και μερικά άλλα. Η λέξη «στοιχείο» ...προγραμματισμού είναι μια καλή μετάφραση.

Στην περίπτωση όμως δικτύου, η σκυτάλη και το πέρασμα σκυτάλης (token, token passing) σημαίνει την εκ περιτροπής ανάληψη του δικαιώματος επικοινωνίας από τον κάθε υπολογιστή. Δηλαδή η μυνηματική σκυτάλη περιφέρεται και αν κάποιος επιθυμεί επικοινωνία με άλλο υπολογιστή την ώρα που αυτή εμφανιστεί την αρπάζει για να στείλει το μήνυμα του. Γι’ αυτό ξεχάστε τον όρο «token» είναι απλώς ένας ρευστός όρος για οποιοδήποτε στοιχείο προγραμματισμού. Όσο για την μυνηματική σκυτάλη αυτή θα την βρείτε σε πολύ κλειστά κυκλώματα σε έναν εσωστροφικό εργοδότη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία