Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εναλλακτικός, υποκατάστατος
alternative, substitute
 
 

Ας τα ξεκαθαρίσουμε. Ο εναλλακτικός είναι ισάξιος της πρώτης επιλογής. Κάτι, αγαθό, τρόπος δράσης, που διαφέρει από το πρώτο επιλεγμένο αλλά αποδίδει το ίδιο ή το ισάξιο. Εναλλακτική επιλογή, εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης.

Ο υποκατάστατος είναι κατώτερος του εναλλακτικού, απλώς υποκαθιστά και είναι αποδεκτός ως το βαθμό που τα καταφέρνει.

Ξανά: εναλλακτικό, (alternative) υποκατάστατο (substitute)


Έχουμε και τη λέξη υπαλλαγή, υπαλλακτικός. Στην περίπτωση αυτή το θέμα είναι περισσότερο αντικατάσταση γλωσσική/νοηματική μιας λέξης ή φράσης με άλλη.. «ήρθα με τις δυο μου ρόδες=ήρθα με τη μοτοσυκλέτα μου».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία