Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εργαλειολωρίδα
γραμμή εργαλείων
toolbar, tool bar
 
 

Σε Γραφικές Διεπαφές Χρήστη (ΓΔΧ) εντολές και διάφορες επιλογές ως προς τη διαμόρφωση κειμένων ή επεξεργασία εικόνας, βρίσκονται σε κουμπιά στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατώντας τα εκτελείται η επιλογή ή εμφανίζεται κατάλογος επιλογών με άλλα κουμπιά. Αυτή είναι η εργαλειολωρίδα.

Διαφοροποιείστε μεταξύ εργαλειολωρίδας, που είναι αυτή για την οποία μιλούμε τώρα, και της εργολωρίδας που βρίσκεται στο κάτω μέρος και παρουσιάζει, πάλι σε κουμπιά, τις ανοικτές εφαρμογές. Υπάρχει και η εργαλειοθήκη που είναι μια σειρά εργαλείων για διαφοροποίηση των παραμέτρων είτε του συστήματος είτε μιας εφαρμογής.

Τρις λέξεις: Εργαλειολωρίδα, Εργολωρίδα, Εργαλειοθήκη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία