Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απαγωγικός προγραμματισμός
top-down programming
 
 

Ο απαγωγικός προγραμματισμός είναι ένας τρόπος σύνταξης λογισμικού που δίνει μια ιεραρχική δομή στο πρόγραμμα. Το αιτούμενο αποτέλεσμα συντάσσεται πρώτο και λειτουργεί στο ψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Ακολουθούν ρουτίνες και υπορουτίνες που μπορούν να συνταχτούν και να συνδεθούν με το βασικό πυρήνα του προγράμματος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία