Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δικτυοδομή
topology
 
 

Οι τύποι μιας τοπικής δικτυοδομής είναι:

   ολική

   αστεροειδής

   γραμμική (διαυλοειδής)

   δακτυλιοειδής, και

   δενδροειδής.

Υπάρχουν και περιπτώσεις μικτών δικτυοδομών.

(Ο όρος δικτυοδομή αποδίδει καλύτερα το εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης «topology» 

 Η λέξη «τοπολογία» ας αφεθεί στα μαθηματικά απ’ όπου προέρχεται).

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία