Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μαμπορικό Σήμα, ™ Σήμα Κατατεηθέν
Trade Mark, Trademark, ™
 
 

Ένα έμβλημα, μια λέξη ή φράση που χρησιμοποιείται για αναγνώριση και διαφήμιση ενός προϊόντος. Μπορεί να είναι εγγεγραμμένο, δηλ. κατατεθειμένο σε ειδική κρατική υπηρεσία μπορεί και όχι. Αν είναι κατατεθειμένο φέρει το σύμβολο ®. Το Εμπορικό Σήμα, κατατεθειμένο ή όχι δίνει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης με νομική ισχύ στον ιδιοκτήτη. Αν είναι κατατεθειμένο η νομική ισχύς είναι ισχυρή, αν όχι κάπου θα παρουσιαστεί πρόβλημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία