Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τηλεφόρτωση, τηλενημέρωση

 
 

Φορτώνεις λογισμικό από μακριά και κυρίως ασύρματα. Μας ήρθε η λέξη από συνεργείο αυτοκινήτων που με επιστολή του ειδοποίησε τους πελάτες μιας μάρκας αυτοκινήτων ότι το υλισμικό του αυτοκινήτου τους έχει ενημερωθεί δωρεάν με τηλεφόρτωση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία