Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
try, trial, trial and error
δοκιμάζω, δοκιμή, δοκιμαστικά, δοκιμή κι αποτυχία
 
 

Μετά τη θεωρία ερχεται η πράξη, και η πράξη είναι καλύτερη από τη θεωρία.

Αλλά σε άλλες καταστάσεις σχεδιασμού και εφαρμογών αυτό το «δοκιμαστικά» μπορεί να στοιχίσει σε λεφτά και σε αξιοπιστία. Η δοκιμαστική μέθοδος εφαρμόζεται εφόσον είναι εξασφαλισμένο ότι οι δοκιμές θα συνεχίζονται μέχρι την επιτυχία ή ελαχιστοποίηση του κόστους από πιθανή αποτυχία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία