Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
UDA, Universal Data Access
ΚΠΔ, καπιδι, Καθολική Πρόσβαση Δδμνων
 
 

Είναι μια προδιαγραφή της Μικροσόφτ που επιτρέπει πρόσβαση σε ΒΔ ανεξάρτητα από την δομή τους. Πολύπλοκη υπόθεση με επιπρογράμματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία