Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
βοήθημα, δυνατότητα
utility
 
 

Εκτός από τη γενική έννοια του όρου, τα βοηθήματα, στην υπολογιστική, είναι μικρά βοηθητικά προγράμματα (επιπρογράμματα) που βοηθούν τα λειτουργικά συστήματα ή τις εφαρμογές. Τα βοηθήματα συνήθως αφορούν τη λειτουργία περιφερειακών και άλλων συσκευών. Από μόνα τους δεν είναι εφαρμογές καθότι δεν εκτελούν μια πλήρη εργασία, είναι απλώς... βοηθήματα.

Βοηθήματα είναι ταυτόχρονα και οι επεξηγήσεις που δίνονται στον χρήστη για διάφορες πτυχές ενός προγράμματος. Ο όρος όμως επεκτείνεται και στις «δυνατότητες» ενός υπολογιστή ή ενός προγράμματος. Για παράδειγμα δυνατότητα μετατροπής σειρών σε στήλες και το αντίθετο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία