Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
value
τιμή, αξία
 
 

Τιμή είναι το απολυτό περιεχόμενο ενός πεδίου σε ένα λήμμα (εγγραφή) σε βάση δδμνων ή σε ένα κελί ενός λογιστικού φύλλου. Μπορεί να είναι αλφαριθμητική τιμή, μεταβλητή ή φόρμουλα. Τιμή είναι αυτό που είναι και μόνο. Να μην συγχύζεται με την αξία. Η αξία είναι γενικότερος όρος και αφορά τη ποιότητα ή ποσότητα των χαρακτηριστικών που έχει ένα στοιχείο για παράδειγμα ένα δυφίο. Το δυφίο μπορεί να έχει δυο αξίες 0 ή 1. Μπορεί να έχει και χρωματικές αξίες που καθορίζουν το χρώμα των φωτόκοκκων σε μια οπτική επιφάνεια. Άρα αξία (τιμή) είναι το απόλυτα καθορισμένο περιεχόμενο που μπορούν να πάρουν οι πιθανές εναλλακτικές καταστάσεις με επεκτάσιμες ιδιότητες. Να ακριβολογούμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία