Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
variable
μεταβλητός, μεταβλητή, μεταβλητό
 
 

Είναι ένα στοιχείο που μπορεί να πάρει πολλές τιμές ή αξίες. Βασικά ένα μεταβλητό είναι ένα σύμβολο για παράδειγμα το χ σε μια εξίσωση που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε αξία.
 

Τα μεταβλητά χρησιμοποιούνται πολύ στον προγραμματισμό. Αντί να μπούν οποιαδήποτε, έστω γνωστά, στοιχεία μπαίνουν μεταβλητά για να αντικατασταθούν με τα πραγματικά κατά την χρονεκτέλεση. Με τα μεταβλητά το πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε σύνολο δδμνων. Το αντίθετό του μεταβλητού είναι το σταθερό.

 

   στατικό μεταβλητό      static variable 
   δυναμικό μεταβλητό   dynamic variable

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία