Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΗΟΠ, Σύνδεσμος Ηλεκτρονικών Οπτικών Προτύπων
VESA, Video Electronics Standards Association
 
 

Ακόμα ένα αρκτικόλεξο για απομυθοποίηση. Ο VESA είναι ένας σύνδεσμος κατασκευαστών που τυποποιεί υλισμικά στοιχεία ώστε αυτά να είναι συμβατά και ψηλής ποιότητας. Μεταξύ των προτύπων που έχει καθιερώσει είναι διάφοροι δίαυλοι που υποσκελίζουν την ΚΜΕ, οπτικές προδιαγραφές για οθόνες, οπτικοακουστικά καλώδια κ.α. Στόχος τους, λέγεται, είναι η διαλειτουργικότητα. Το ότι συνδέεται με την IBM είναι εντελώς τυχαίο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία