Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
video game
βιντεοπαιχνίδι, ηλ-παιχνίδι
 
 

Όλα εικονικά, μια εικόνα μπροστά, χειριστήριo στο χέρι, και νομίζεις ότι πραγματικά κάνεις κάτι σημαντικό. Έτσι είναι αφού έτσι νομίζεις. Τα βιντεοπαιχνίδια αποδείχτηκαν πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής και υπολογιστικής. Φαίνεται ότι πέραν από τον κο Φρόυντ υπάρχει κάτι πιο σημαντικό που συνέτεινε στην εξέλιξη τούτου του κόσμου, το παιχνίδι. Βιντεοπαιχνίδι είναι τώρα συνόνυμο με το ηλ(εκτρονικό) παιχνίδι.


   adventure, arcade game     παιχνίδι περιπέτειας
   strategy game                    παιχνίδι στρατηγικής

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία