Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
VPN, virtual private network
ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο
 
 

Ένα δίκτυο με πολλούς υπολογιστές δεν είναι ανάγκη να είναι καλωδιωμένο το ίδιο για να λειτουργήσει αυτόνομα ως δίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καλώδια μιας εταιρείας τηλεφώνων ή και το διαδίκτυο κάτω από ασφαλείς συνθήκες με χρήση κωδικών και εγκρύψεις στην ανταλλαγή δδμνων. Αυτό το δίκτυο, που δεν είναι δίκτυο, είναι Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο. Και πολύ οικονομικό από πλευράς αποφυγής εξόδων σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία