Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
wait state
στάση αναμονής, σ’ αναμονή
 
 

Κατάσταση κατά την οποία ο επεξεργαστής δεν προχωρεί στην εκτέλεση ενός προγράμματος ή εντολής επειδή είναι απασχολημένος με κάτι άλλο ή, πιο συχνά, επειδή αναμένει άλλα μερη του συστήματος να εκτελέσουν τη δουλεία τους. Παλιά οι επεξεργαστές είχαν πρόβλημα ταχύτητας στην επεξεργασία και μας έθεταν σε αναμονή. Σήμερα όμως οι επεξεργαστές είναι ταχύτατοι. Τα προβλήματα προέρχονται είτε από αργή ροή δεδομένων είτε από μηχανικά μέσα όπως δισκοδηγούς ή εκτυπωτές. Διάφορα μέσα χρησιμοποιούνται για μηδενισμό της αναμονής του επεξεργαστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία