Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
RWU, remote wake-up, Wake-on-LAN
τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση
 
 

Ότι λέει η λέξη. Ενσύρματα ή ασύρματα ξεκινώ κάτι από μακριά, τηλεκκινώ, τηλεξεκινώ. Φτάνει βέβαια ο τηλεκκινητήρας να είναι ανοικτός, νάχει ρεύμα με φωτοδείχτη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία