Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
WAN, Wide Area Network
ΔΕΠ, Δίκτυο Ευρείας Περιοχής, Ευρύ Δίκτυο
 
 

Το δίκτυο ευρείας περιοχής καλύπτει εε.. μια ευρεία περιοχή. Δεν είναι το Δίκτυο Τοπικής Περιοχής σε ένα γραφείο, ένα κτίριο ή μερικά κοντινά κτίρια. Έχει αποστάσεις, ειδικό εξοπλισμό, μεγαλύτερο κόστος και συνήθως δεν είναι δίκτυο μεμονωμένων υπολογιστών αλλά δίκτυο δικτύων. Για ν’ αντιληφθούμε την έννοια του ΔΕΠ, ας θεωρήσουμε το Διαδίκτυο ως ένα Δίκτυο Ευρείας Περιοχής.
Το ΔΕΠ είναι συνήθως δαπανηρό στην εγκατάσταση και συντήρησή του αλλά τα κόστα πέφτουν και η παραγωγικότητα σε ένα οργανισμό που το χρειάζεται αυξάνεται κατακόρυφα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία