Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΕΠ, Ασύρματων Εφαρμογών Πρωτόκολλο
WAP, Wireless Application Protocol
 
 

Να απομυθοποιήσουμε ακόμα ένα ιερογλυφικό, το γουάπ. (WAP, ΑΕΠ) Πρόκειται για υλισμικές και λογισμικές προδιαγραφές που συνέταξαν σε κοινοπραξία οι Μοτορόλα, Έρικσον, Νόκια και Ανγουάιαρτ Πλάνετ για ασύρματη επικοινωνία συσκευών χειρός ή κινητών τηλεφώνων με δίκτυα και το διαδίκτυο. Δεν είναι πρότυπο αν και επικρατεί στην αγορά. Το ΑΕΠ στηρίζει τα πιο γνωστά συστήματα ασύρματης επικοινωνίας όπως DECT, GSM, TDMA κ.α. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το ΑΕΠ είναι μια πλήρης πλατφόρμα επικοινωνιών με αντίστοιχο ΠΕΜ/ΔΠ, ειδικά περικομμένα ΛΣ, και στοιχεία όπως μικροπροσβάτες (microbrowsers) και Γλώσσα Ασύρματης Σήμανσης (ΓΛΑΣ, WML) όλα σχεδιασμένα για περιορισμένη μνήμη και μικρές οθόνες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία