Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΥΕ, ΠΥΑΕ, Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογών, Παροχέας Υπηρεσιών Ασύρματων Εφαρμογών
ASP, WASP, Application Service Provider, Wireless Application Service Provider
 
 

Πρόκειται για εξωποριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται ενσύρματα ή ασύρματα και αφορούν ουσιαστικά πρόσβαση και χρήση εφαρμογών. Αντί μια εταιρεία να αγοράσει, να εγκαταστήσει, να συντηρεί, να αναβαθμίζει κ.λ.π. προγράμματα εφαρμογών ιδίως διαδικτυακών, ηλ-τα, και διαχείριση ιστοταξίων, αγοράζει σε πακέτο αυτές τις υπηρεσίες από άλλη εταιρεία που εξειδικεύεται στην προσφορά αυτών των υπηρεσιών. Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές είναι εξειδικευμένες και αφορούν διατήρηση και ανασκόπηση πελατολογίου, δρομολόγια διανομής, ιατρικές υπηρεσίες κ.α. Ένας ΠΥΕ ή ΠΥΑΕ μπορεί να λειτουργεί σε τοπική ή ευρεία περιοχή.

Με άλλα λόγια δεν είναι ανάγκη να στήσεις δικό σου σύστημα υπολογιστών και δικά σου δίκτυα. Απλώς λες τι θέλεις να κάνεις, πληρώνεις και τα εξωπορίζεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία