Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
webinar, web based seminar
ιστοσεμινάριο
 
 

Μια ιστορία που χάλασε επειδή γενικεύτηκε. Πρόκειται για αμφίδρομη ταυτόχρονη επικοινωνία με υπολογιστές με εικόνα και ήχο υπό τύπο σεμιναρίου, μαθήματος, διάλεξης ή και συνεδρίου. Αυτά πριν λίγα χρόνια έθελαν ακριβά προγράμματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Τώρα μόνο μια ψηφιογραφική με ενσωματωμένο μικρόφωνο πάνω στην οθόνη και κάνουν ιστοσεμινάρια και ιστοσυνέδρια οι γάτοι της γειτονιάς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία