Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστοσελίδα, ιστοσελίδες
webpage, webpages
 
 

Ιστοσελίδα είναι μια μόνο σελίδα στον ΠΙΣ (Παγκόσμιο Ιστό, WWW). Στην ελληνική χρησιμοποιείται η λέξη ιστοσελίδα και ιστοσελίδες σε αναφορά στο ιστοτάξιο (website). Όχι. Το ιστοτάξιο έχει πολλές ιστοσελίδες, βάσεις δδμνων, εκτελεί αλληλογραφία κ.α.

Πρέπει να ακριβολογούμε. Κάθε ιστοσελίδα έχει τον δικό της Εντοπιστή (URL) που είναι παράγωγος της ιστοδιεύθυνσης του ιστοταξίου. Έχουμε ιστοσελίδα, ιστοτάξιο, εντοπιστή, ιστοδιεύθυνση σε ένα μικρό λήμμα όπως αυτό. Η υπολογιστική έχει φέρει μιαν επανάσταση κι αυτό φαίνεται πρωτ’ απ’ όλα στη γλώσσα.


Ο διεύθυνση αυτής της ιστοσελιδας είναι: http://www.metakrivias.com/easyconsole.cfm?page=word_meaning&w_id=1929&wlang=gr Πατώντας αυτή τη διεύθυνση θα έρθεις ξανά εδώ.
Ο εντοπισστής αυτού του ιστοταξίου είναι: http://lexotypo.com/  Πατώντας τον  θα πας στην Αρχική Σελίδα.

   
ιστόφυλλο                         splash page, splash screen

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία