Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διακομιστής διακομιστής δδκτύου, ιστοκομιστής
web-server, web server, internet server
 
 

Μα έχουμε πολλών ειδών διακομιστές; Ναι. Αλλά ας πούμε ότι βασικά έχουμε δυο είδη. Αυτόν του γραφείου που μας εξυπηρετεί εσωτερικά, μια εταιρεία ή οργάνωση και αυτόν του διαδικτύου (ιστομοκιστής). Αυτός του διαδικτύου είναι πολλών ειδών και ποιοτήτων.
 

Ο δδκτυακός διακομιστής είναι αποκλιστικά ενταγμένος στην εξυπηρέτηση δδκτυακών απαιτήσεων δηλ. διακομίζει, παίρνει και φέρνει ιστοτάαξια και ιστοσελίδες. Έχει μια ή περισσότερες ιστοδιευθύνσεις και τομεακά ονόματα. Π.χ. http://www.metakrivias.com/. Με ειδικά προγράμματα, αυτά είναι που τον διαφοροποιούν από ένα απλό υπολογιστή, δέχεται αιτήσεις που είναι ιστοσελίδες των ιστοταξίων που διαχειρίζεται και τις αποστέλλει στον αιτητή.
 

Βέβαια διαδικασία δεν είναι και τόσο απλή. Πρωτ’ απ’ όλα πρέπει η αίτηση να περάσει από τον διακομιστή ιστοδιευθύνσεων για μετατροπή του τομεακού ονόματος σε ιστοδιεύθυνση, δηλ. σε αριθμούς, ύστερα υπάρχουν οι προδιακομιστές που θα κοιτάξουν αν έχουν αυτοί την αιτούμενη σελίδα κι αν όχι τότε έπεται ο διακμστής δδκτύου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία