Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
wizard
βοηθός, εγκαταστάτης, μάγος
 
 

Είναι ένα συγκεκριμένο βοήθημα που διαθέτουν τα ΛΣ και οι περισσότερες εφαρμογές το οποίο διευκολίνει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Συνήθως βοηθεί στην εγκατάσταση προγραμμάτων ή ενός επιπρογράμματος. Μπορεί να βοηθήσει και στην εκτέλεση παρεμφερών εργασιών όπως επιλογή μορφοτύπων αλληλογραφίας κ.α. Η λέξη μάγος (wizard) χρησιμοποιείται και για τον πολύ καλό προγραμματιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία