Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
βοηθός, εγκαταστάτης, μάγος
wizard
 
 

Είναι ένα συγκεκριμένο βοήθημα που διαθέτουν τα ΛΣ και οι περισσότερες εφαρμογές το οποίο διευκολίνει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Συνήθως βοηθεί στην εγκατάσταση προγραμμάτων ή ενός επιπρογράμματος. Μπορεί να βοηθήσει και στην εκτέλεση παρεμφερών εργασιών όπως επιλογή μορφοτύπων αλληλογραφίας κ.α. Η λέξη μάγος (wizard) χρησιμοποιείται και για τον πολύ καλό προγραμματιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία