Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΓΣ, Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης
XML, Extensible Markup Language
 
 

Πολλά Εμέλ (ML) έπεσαν κι ακόμα πέφτουν. SGML, HTML, HDML, XML, AIML, AML, BML κ.α. Πρόκειται απλά για Γλώσσες Σήμανσης, ΓΛΣ, (γλοσί). Δεν είναι γλώσσες προγραμματισμού αλλά ένα είδος συμφωνημένου (προτυποποιημένου) κώδικα ο οποίος εφαρμόζεται για δημιουργία και μορφοσήμανση (tagging) ιστοσελίδων.
Η ΕΓΣ (Επεκταμένη Γλώσσα Σήμανσης, XML) είναι μια υποέκδοση της SGML (ΓΠΓΣ, Γενική Πρότυπη Γλώσσα Σήμανσης). Ενώ η ΓΠΓΣ δεν καθορίζει την μορφή των ιστοσελίδων, παραθέτει τους κανόνες για εισαγωγή μορφοσήμων. Εδώ έρχεται η ΕΓΣ η οποία επιτρέπει στους σχεδιαστές να εισάξουν τα δικά τους μορφόσημα και σχέδια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία