Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΠ, απί, Ακραίος Προγραμματισμός
XP, Extreme Programming
 
 

Ένα είδος εντατικού εργασιακού πλαισίου για σύνταξη προγραμμάτων. Αφορά την ταχεία, εντατική ομαδική δουλειά προγραμματιστών πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτήσεων ενός πελάτη. Χωρίς επιπρογράμματα, με συχνές ενημερώσεις και αναθεωρήσεις, απλές διαδικασίες και με συγκεκριμένη ορολογία για ν’ αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Είναι ένα είδος «ταχυπρογραμματισμού» με ακριβείς παραμέτρους εργασίας για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Διαφορετικό το Windows XP. Αυτό το «εξπ» προέρχεται από το «eXPerience». Καλά στη διαφήμιση τ’ αμερικανάκια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία