Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
abandonware
έκθετο λογισμικό,
αστήριχτο λογισμικό
 
 

Αναφέρεται σε λογισμικό που έχει εγκαταλειφθεί από τους συντάκτες του ή τους ιδιοκτήτες του με αποτέλεσμα να μένει χωρίς υποστήριξη, δηλαδή χωρίς ανάπτυξη, διόρθωση λαθών ή προβολή και διδασκαλία του. Εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους ανακοινώνουν πολύ νωρίς την εγκατάλειψη υποστήριξης λογισμικού.


Έκθετα λογισμικά υπάρχουν πάρα πολλά ιδίως στο τομέα των ηλ-παιχνιδιών. Μπορείτε να βρείτε πολλά στην αναζήτηση. Έκθετο λογισμικό εξακολουθεί να φέρει επιδικαιώματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία