Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μικρόμετρον, μικρόν
micron, micrometer
 
 

Πρόκειται για ένα εκατομμυριοστό του μέτρου. (1×106 μ ή 1/1,000,000 μ.). Περίπου 1/50 του πλάτους μιας τρίχας των μαλλιών σας. Υπάρχει και υπομικρόμετρο, (υπόμικρον, submicron) για μεγέθη κάτω από το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου.

Το νανόμετρο είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου. βλ. νανόμετρο, άνγκστρομ.

(Προσοχή στη λέξη μικρόμετρο. Αφορά και τη συσκευή που μετρά μικρά δηλ. εκτμριοστά του μέτρου).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία