Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ghost imaging
συστημική αντιγραφή, πλήρης εφεδρεία
 
 

Πρόκειται για πλήρη αντιγραφή ενός σκλ.δ. με όλες τις λειτουργικές δυνατότητες σε κάποιον άλλο. Αυτό γίνεται είτε για λόγους εφεδρείας είτε για λόγους δημιουργίας ενός ακόμα συστήματος με τις ίδιες δυνατότητες. Η συστημική αντιγραφή γίνεται με μετατροπή του περιεχομένου του δίσκου σε εικόνα με χρήση ειδικού λογισμικού, και αντιγραφή του σε δίσκο ή οπουδήποτε. Χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό, το περιεχόμενο, προγράμματα και δδμνα, ανακτώνται ως ήσαν στο νέο ξενιστή. Αυτή είναι μια καλή μέθοδος χοντρικής αντιγραφής των ίδιων ΛΣ, εφρμγών και δδμνων σε πολλούς υπολογιστές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία